english iceland norway

Stólpavík AS var etablert i 1946. Návćrende eier kjöpte selskapet i 1994.

Hovedbeskjeftigheten bestár av import av varer til fiskeindustrien og eksport av fisk.

De viktigse varegruppene er:

-Salt ( Fisksalt / Veisalt )
-Fosfater
-Hjelpematerialer for fiskeindustrien
-Emballasje

-Saltfisk / törket fisk
-Fersk fisk
-Frossen fisk

Firmaets viktigste handelsland er Portugal, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England,Spanien, Italien, Hellas, Canada, Tunis, Kina og Island

Hvert ár selger firmaet ca. 10.000 tonn med produkter til og fra disse landene.

Direktör og eneeier er Helgi Már Reynisson, M.Sc. Fiskerihöyskolen i Tromsö. Han har utstrakt erfaring med alle aspekter av fangst, industri og markedsföring av fiskeri produkter.

footer